S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

Po - Pá  7.00 - 15.00      ( 577 943 002      * tora@torasro.cz    

NOVINKY

arr3SANATEX VS je od 12. 3. 2021 opět registrován i na Slovensku.Rozhodnutím ÚKSÚP o autorizaci pomocného přípravku v ochraně rostlin SANATEX VS číslo 20-00988-PM ze...

Úvod » PROTIPOŽÁRNÍ HMOTY » DEXAFLAMM R » DEXAFLAMM R 0,45 kg


        

DEXAFLAMM R 0,45 kg

0,45 kg kartuše

skladem

 

Dostupnost: skladem
cena bez DPH : 150,00 Kč
cena s DPH (21 %):
181,50 Kč

do košíku:
  ks  

 

Protipožární zábranový nátěr a tmel na kabelové rozvody a plasty. Těsnící tmel v protipožárních aplikacích.

 

DEXAFLAMM-R se používá jako protipožární nátěr nebo nástřik i jako protipožární těsnicí tmel. Je určen pro ochranu celoplastových kabelových izolací proti šíření plamene a požáru. Je vhodný pro nástřik požárních přepážek a ucpávek. Na povrchu chráněných předmětů vytváří pevnou, trvale pružnou a odolnou vrstvu, bránící přístupu vzduchu k podkladu.

 

Výstražné symboly nebezpečnosti:

 

Standardní věty o nebezpečnosti:

H351: Podezření na vyvolání rakoviny.
H361f: Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.
H373: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Signální slovo: Varování

 

Přípravek obsahuje tyto nebezpečné látky: olovnatá glazura (IČ: 082-001-00-6), oxid antimonitý (CAS: 1309-64-4), oxid zinečnatý (CAS:1314-13-2), hlinito-křemičité vlákno (IČ: 650-017-00-8), kyselina boritá (CAS: 10043-35-3)

 

DEXAFLAMM R je klasifikován: Carc. 2 - Karcinogenita, Repr. 2 - Toxicita pro reprodukci, STOT RE 2 - Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice, Aquatic Chronic 2 - Nebezpečný pro vodní prostředí

 

Pokyny pro bezpečné zacházení: P201: Před použitím si obstarejte speciální instrukce. P202: Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim. P260: Nevdechujte aerosoly. P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280: Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. P308 + P313: Při expozici nebo podezření na ni: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P314: Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření P391: Uniklý produkt seberte. P405: Skladujte uzamčené. P501: Odstraňte obsah / znečištěný obal jako nebezpečný odpad.

 

 

CHRAŇTE PŘED MRAZEM ! PO ZMRZNUTÍ SE HMOTA TRVALE ZNEHODNOTÍ !

 

POUZE K ODBORNÉMU POUŽITÍ !

 

DEXAFLAMM-R odolává vlhkosti a může být aplikován i v exteriéru. Má fungicidní účinky, odolává plísním, mikrobiologickým škůdcům i půdní mikroflóře. Neobsahuje organická rozpouštědla, obsahuje nebezpečné látky, které můžou poškozovat zdraví. Je nutné používat při aplikaci schválené předepsané ochranné pomůcky.

 


DEXAFLAMM-R se aplikuje především nástřikem pomocí speciálních stříkacích zařízení. Menší plochy lze nanášet ručně, buď stěrkou nebo rukavicí.

 

PRVNÍ POMOC: Při nevolnosti ihned opusťte pracoviště, zasažené oči vypláchněte proudem vody a vyhledejte co nejdříve lékaře. Znečištěnou pokožku umyjte vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem. Při požití vypijte alespoň půl litru vody, vyvolejte zvracení a ihned vyhledejte lékaře.

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.

KONTAKTY

TORA, spol. s.r.o.

Adresa: Olšík 583

PSČ: 763 64 Spytihněv

Email: tora(a)torasro.cz

Telefon: +420 577 943 002

MTM5M2E0Y