S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

Po - Pá  7.00 - 15.00      ( 577 943 002      * tora@torasro.cz    

NOVINKY

arr3SANATEX VS je od 12. 3. 2021 opět registrován i na Slovensku.Rozhodnutím ÚKSÚP o autorizaci pomocného přípravku v ochraně rostlin SANATEX VS číslo 20-00988-PM ze...

Úvod » REPELENTY PROTI OKUSU » AVERSOL B 10 kg - profesionální použití


    

AVERSOL B 10 kg - profesionální použití

Nutno doložit Osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s POR.

skladem

 

Dostupnost: doprodáno - již nelze objednat
cena bez DPH : 420,00 Kč
cena s DPH (21 %):
508,20 Kč

Ukončena platnost povolení ke dni 23. 2. 2021.

Prodej zásob ukončen ke dni 23. 8. 2021, spotřeba povolena do 23. 8. 2022.

 

Repelentní přípravek k letní a zimní ochraně lesních a okrasných dřevin proti okusu zvěří.

 

AVERSOL B, repelent proti okusu sazenic zvěří, je pastovitá směs bílošedé barvy charakteristického zápachu. Je mísitelný s vodou, po zaschnutí je však již ve vodě nerozpustný. AVERSOL B obsahuje repelentní látku, je velmi trvanlivý, neškodný jehličnanům ani listnáčům. Může být použit k zimní i letní ochraně sazenic. Nepoškozuje ani mladé nevyzrálé letorosty.

 

Obchodní název přípravku: AVERSOL B

 

Typ působení přípravku: Repelent

 

Kategorie uživatelů: Profesionální uživatel

 

Název a množství účinné látky: Denatonium Benzoate / 0,087 g/kg

 

Formulační úprava: Pasta (PA)

 

Označení přípravku:

 

Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP): Směs není klasifikovaná jako nebezpečná

Standardní pokyny pro bezpečné zacházení:

 

P280          Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv.

 

Doplňující údaje a informace o nebezpečnosti:

 

EUH208    Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

EUH210    Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

EUH401    Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro zdraví a životní prostředí.

 

Obecná ustanovení:

SP 1           Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

  

Držitel povolení: TORA, spol. s r.o., Olšík 583, Spytihněv

 

Evidenční číslo přípravku: 5777-0

 

Číslo šarže / Datum výroby: uvedeno na obalu

 

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5°C až +30°C.

 

Množství přípravku v obalu: 10 kg v PP kbelíku.

 

Způsob působení: Přípravek AVERSOL B působí jako repelent proti zimnímu a letnímu okusu zvěří. Účinnost přípravku je založena na odpudivém chuťovém účinku (hořká chuť), částečně odpudivě působícím zabarvením přípravku AVERSOL B (bílošedá až žlutošedá barva) a částečně zábranovým účinkem zaschlé vrstvy přípravku na ošetřených jehličnatých a listnatých dřevinách.

   

Návod k použití:

Plodina,
oblast použití
Škodlivý organismus,
jiný účel použití
Dávkování, mísitelnost OL

Poznámka

1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

4) Poznámka
k dávkování
5) Umístění
6) Určení sklizně

Lesní dřeviny, listnaté dřeviny, jehličnany ochrana proti okusu zvěří srnčí, jelení a jinou spárkatou zvěří

4 -5 kg / 1000 sazenic
do 2 let stáří

5 -8 kg / 1000 sazenic
starších 2 let
-

4) postřik, zimní okus, ředění 5:1 (přípravek:voda), letní okus, ředění 2:1 (přípravek:voda)
Lesní dřeviny, listnaté dřeviny, jehličnany ochrana proti okusu zvěří srnčí, jelení a jinou spárkatou zvěří

3 -5 kg / 1000 sazenic
do 2 let stáří

5 -8 kg / 1000 sazenic
starších 2 let

-

4) nátěr, neředí se, nebo velmi malým množstvím vody

Lesní dřeviny, listnaté dřeviny, jehličnany ochrana proti okusu zvěří srnčí, jelení a jinou spárkatou zvěří

3-5 kg / 1000 sazenic
před výsadbou

--

4) máčení, neředí se, nebo velmi malým množstvím vody

(-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit

Vyšší dávka z uvedeného rozmezí se použije při vyšší intenzitě výskytu škůdce, nebo také pro starší stromy, či dřeviny s vysoce kvalitním dřevem, pokud jsou kromě terminálu ošetřeny i jiné části.

 

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

Lesní dřeviny, listnaté dřeviny, jehličnany

postřik, nátěr, máčení

 

Opatření k minimalizaci pravděpodobnosti vývoje rezistence:

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku denatonium benzoát po sobě na stejné lokalitě po delší dobu než 3-5 let, poté používání přerušte a ošetřete jiným přípravkem s odlišným mechanismem účinku.

 

Upřesnění použití:

 • Přípravek je určen k postřiku nebo nátěru vrcholových prýtů sazenic.
 • Aplikujte při teplotě nad bodem mrazu.
 • Aplikace je možná i na vlhké (ne mokré) sazenice, musí však alespoň částečně zaschnout, aby nebyl splaven deštěm.

 

Další omezení:

Přípravek lze aplikovat na listnaté a jehličnaté lesní stromy ručně:

 • postřikem – zádovým či ručním postřikovačem s vhodnou tryskou
 • nátěrem – aplikačními kartáči pro repelenty na dlouhých rukojetích, širokými
 • plochými štětci a prkénky, které slouží k přidržování sazenic, popřípadě pomocí gumových rukavic
 • máčením

Při postřiku je třeba použít postřikovou nebo teleskopickou trubku v délce minimálně 0,5 metru. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Při aplikaci přípravku nátěrem pomocí gumových rukavic je vhodné použít dvoje rukavice na sobě. Tyto gumové rukavice je třeba pravidelně měnit (nejpozději na konci pracovního dne) a po použití zlikvidovat jako nebezpečný odpad. Nelze je používat opakovaně několik dní.

Zamezte styku přípravku a aplikační kapaliny s kůží.

Nejezte, nepijte a nekuřte při práci a až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků.

Po skončení ruční aplikace a po odložení osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) se umyjte/osprchujte.

Po skončení práce ochranný oděv a další OOPP vyperte/očistěte.

Vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí postřiku.

Při ošetřování listnatých a jehličnatých lesních stromů v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel je třeba dodržovat následující preventivní a režimová opatření:

 • aplikaci je vhodné předem oznámit (např. místně příslušnému obecnímu nebo městskému úřadu);
 • přípravek aplikujte v době, kdy je nejmenší (ideálně žádný) pohyb dalších osob na ploše;
 • doporučujeme po dobu aplikace a až do zaschnutí postřiku zamezit (popř. omezit) vstupu osob na ošetřenou plochu;
 • je-li to možné, je vhodné po dobu aplikace přípravku objekt uzavřít;

Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.

 

Příprava aplikační kapaliny:

K nátěru a máčení sazenic se přípravek zpravidla neředí, nebo jen malým množstvím vody.

Pro aplikaci postřikem se přípravek ředí vodou v poměru 5 dílů AVERSOLU B k 1 dílu vody, při letní ochraně se ředí vodou v poměru 2 díly AVERSOLu B k 1 dílu vody, příslušné množství vody se přilévá za stálého míchání do předem promíchaného přípravku nebo je možno použít ředěný přípravek v poměru 2:1 a 5:1 přímo od výrobce.

 • K postřiku jsou vhodné ruční zádové postřikovače s membránovým čerpadlem a vířivou tryskou (doporučuje se použití mosazné, stavitelné trysky). Při plnění je třeba zředěný přípravek procedit sítem postřikovače.
 • Správně aplikovaný přípravek snižuje nebezpečí okusu a ohryzu zvěří po dobu celého vegetačního období.
 • Před použitím je nutné AVERSOL B důkladně promíchat.

 

Čištění zařízení pro aplikaci přípravku:

Všechny pomůcky, především postřikovače, musí být ihned po skončení práce důkladně vymyty vodou s přídavkem saponátu nebo 3 % roztokem sody a poté čistou vodou. Zaschlý repelent lze velmi těžko odstranit.

 

Osobní ochranné pracovní prostředky:

 • Ochrana dýchacích orgánů: Není nutná.
 • Ochrana rukou: Gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s kódem podle ČSN EN ISO 374-1.
 • Ochrana očí a obličeje: není nutná.
 • Ochrana těla: Ochranný oděv podle ČSN EN ISO 27065 (pro práci s pesticidy – typu C1, C2 nebo C3), popř. celkový ochranný oděv typu 3 nebo 4 podle ČSN EN 14605+A1 nebo typu 6 ČSN EN 13034+A1, označený grafickou značkou „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688, nebo jiný vhodný pracovní oděv (nezbytná podmínka - oděv musí mít dlouhé rukávy a nohavice).
 • Ochrana hlavy: Není nutná.
 • Ochrana nohou: Uzavřená pracovní obuv podle ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na vykonávanou práci).
 • Společný údaj k OOPP: Poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit.
 • Gumové rukavice (používané při aplikaci) po použití, nejpozději však na konci dne, zlikvidovat jako nebezpečný odpad. Nelze je používat opakovaně.

 

Informace o první pomoci:

 • Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.
 • První pomoc při nadýchání: Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast. Odložte kontaminovaný oděv.
 • První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.
 • První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči velkým množstvím pokud možno vlažné čisté vody. Má-li osoba kontaktní čočky, vyjměte je, pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.
 • První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení.
 • Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

 

Skladování:

Přípravek skladujte v originálních obalech, v suchých, čistých, větratelných prostorech, při teplotách +5 °C až +30 °C. Výrobek nesmí zmrznout. Palety se nesmí stohovat. Chraňte před sáláním tepelných zdrojů a přímým slunečním svitem.

 

Likvidace obalů a zbytků:

 • Zneškodňování přípravku: Přípravek není klasifikovaný jako nebezpečný, může být likvidován ve spalovně odpadů. Zneškodnění musí vždy proběhnout dle platné legislativy. Název a kód odpadu: 080112 - Odpadní barvy a laky neuvedené pod položkou 080111.
 • Zneškodňování obalu: Obaly po důkladném vyprázdnění vypláchnout a odevzdat jako tříděný odpad. Název a kód odpadu: 150102 – Plastové obaly
 • Znečištěné obaly: Svěřte likvidaci přebytečného a nerecyklovatelného materiálu autorizované firmě.
 • Oplachové vody se použijí na přípravu postřikové kapaliny.

 

Další údaje a upřesnění:

 • Výrobce ručí za kvalitu výrobku ve smyslu pro něj platné podnikové normy. Protože okus zvěří je ovlivněn řadou vnějších vlivů (dostupností potravy, sněhovou pokrývkou, zazvěřením, zdravotním stavem zvěře apod.), výrobce neručí za eventuální poškození chráněných kultur zvěří.
 • Výrobce rovněž neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.

KONTAKTY

TORA, spol. s.r.o.

Adresa: Olšík 583

PSČ: 763 64 Spytihněv

Email: tora(a)torasro.cz

Telefon: +420 577 943 002

NzcxMzM5Z